EUD-reform

Tilmeld nyhedsbrev
Tak for din tilmelding

Her kan du læse alle SOSU-Fyns materialer om erhvervsskolereformen 2015 – EUD 2015. Du kan også finde links til love og bekendtgørelser fra Undervisningsministeriet.

Siden vil blive opdateret efterhånden som bekendtgørelserne udkommer og materialerne bliver udarbejdet.

Her kan du se Danske SOSU-skolers overblik over reformen.

Se reformen forklaret grafisk her. Eller se Danske SOSU-skolers præsentation her

SOSU-Fyns tidsplan for implementering af reformen.

 

Love og bekendtgørelser

Kommissorium for planlægningsgrupperne

Her finder du kommissorierne for de arbejdsgrupper, der er nedsat til udarbejdelse af temaplaner for grundforløb og uddannelser.

 

Grundforløb 1

GF1 Fagretning: Pædagogik – at arbejde med mennesker

Her finder du temaoversigt og temaplaner for fagretningen Pædagogik – at arbejde med mennesker

GF1 Fagretning: Sundhed og omsorg – at arbejde med mennesker

Grundforløb 2

GF2 rettet mod pædagogisk assistentuddannelse

Her finder du temaoversigt og temaplaner for GF2 rettet mod pædagogisk assistentuddannelse PAU

GF2 rettet mod social- og sundhedsuddannelsen

Her finder du temaoversigt og temaplaner for GF2 rettet mod social- og sundhedsuddannelsen SOSU

Øvrige materialer og links

Høringsmateriale vedr. skolepraktikplan for SSH

Her finder du det forslag til skolepraktikplan for SSH, som er udarbejdet af en arbejdsgruppe. Forslaget skal behandles i LUU den 24. april 2015.

Forslag til skolepraktikplan i excel-ark

Oversigt over skolepraktikplan opstillet i skema

Forslaget indarbejdet i den nuværende plan, incl. optag dec. 2015

Tilmeld nyhedsbrev
Tak for din tilmelding