Temaaften den 18. maj 2017
Alkoholproblemer – en faglig problemstilling, der kan løses! Se mere her
Danish Stakeholder Seminar
Vil du vide mere om tværsektorale projekter over landegrænser? Kom til seminar! Se mere her
Efterlysning !
Vi søger dig, der vil andre det godt. Se mere her
Find din uddannelse her
Kunne du tænke dig at arbejde med mennesker?
Så har vi den rette uddannelse for dig...
Du starter med et grundforløb

Grundforløbet er den indledende del af din uddannelse

Derfor skal du først gennemføre et grundforløb, eller have anden meritgivende adgang, hvis du skal uddanne dig som pædagogisk assistent eller inden for social- og sundhedsområdet. Glæd dig til et grundforløb, som både indeholder selvstændigt arbejde, gruppearbejde og kreative projekter.

Social- og Sundhedshjælper

Social- og sundhedshjælper

Som social- og sundhedshjælper skal du have hjerte og mod til at give bistand, pleje og omsorg til mennesker, der har brug for hjælp i deres eget hjem eller på plejehjem. Du vil typisk blive ansat i kommunernes hjemmepleje eller på plejehjem.

Læs mere

Varighed:

Lær med hovedet og hænderne i en vekseluddannelse med normalt 17 ugers skoleundervisning og 43 ugers praktikuddannelse.

Uddannelsen varer normalt 1 år 2 måneder, og så får du løn under hele forløbet.

17 ugers skoleundervisning
43 ugers praktik
Social- og sundhedsassistent

Social- og sundhedsassistent

Du bliver uddannet til selvstændigt at vurdere og udføre sundheds- og sygeplejeopgaver inden for omsorg, aktivitet og rehabilitering på et hospital, i ældreplejen eller inden for psykiatrien.

Derudover åbner det en masse døre for videreuddannelse – eksempelvis sygeplejerske, ergoterapeut og pædagog.

Læs mere

Varighed:

Lær med hoved og hænderne i en vekseluddannelse med normalt 48 ugers skoleundervisning og 98 ugers praktikuddannelse.

Uddannelsen varer normalt 2 år og 9,5 måneder, og du får løn under hele forløbet. 

48 ugers skoleundervisning
98 ugers praktik
pædagogisk assistent

We are licenced to play !

Uddannelsen som pædagogisk assistent er for dig som gerne vil arbejde med børn og unge samt voksne borgere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.  Det er et arbejde, som stiller krav til dine personlige egenskaber, da du bl.a. skal yde omsorg og sætte aktiviteter i gang med leg og udvikling.

Bliv pædagogisk assistent og få efterfølgende arbejde i f.eks. dag- og døgninstitutioner, som dagplejer eller klubmedarbejder m.v.

Læs mere

Varighed:

Den almindelige pædagogiske assistentuddannelse er en vekseluddannelse med både skole- og praktikforløb.

Uddannelsen varer i alt 2 år og 1½ måned

47 ugers skoleundervisning
63 ugers praktik
Efter- og Videreuddannelse
Fyns bedsteog bedst beliggende uddannelsescenter
indenfor det pædagogiske og sundhedsfaglige område.
Når du vil blive klogere

… kan du lige så godt blive det på Fyns bedst beliggende uddannelsescenter

Vi gør årligt mere end 3000 deltagere endnu dygtigere. Skolens Efter- og Videreuddannelse tilbyder en bred vifte af uddannelser på flere niveauer – lige fra korte målrettede kurser til længerevarende efteruddannelser og akademiuddannelser.

Kurser

Professionelle kurser indenfor det pædagogiske samt social- og sundhedsfaglige område

Vi har nu i flere år, med særdeles gode og veldokumenterede resultater, efteruddannet en lang række SOSU-uddannede samt medarbejdere inden for det pædagogiske felt. Vores undervisere har et højt fagligt niveau, masser af frisk praksiserfaring og så brænder de for at gøre dygtige medarbejdere endnu dygtigere. Vores læringsforløb er praksisnære og har fokus på deltagernes handlekompetencer.

Vi udbyder datofastsatte uddannelsesforløb og kan også altid skræddersy og målrette uddannelsestilbud direkte til den enkelte institution eller til den enkelte kommune.

Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen er på et uddannelsesniveau inden diplomniveau, og giver formelt adgang til diplomuddannelserne.

Uddannelsen svarer til et årsværk (=60 ECTS) og kan tages samlet eller et modul af gangen. Den er målrettet social- og sundhedspersonale og pædagogiske medarbejdere med praksiserfaring og andre tilsvarende kompetencer.

Konferencer

I konferenceteamet har vi stor erfaring i at udbyde konferencer på et meget højt fagligt, professionelt niveau. Ganske enkelt.

Forvent derfor lidt mere af en konference fra Social- og Sundhedsskolen FYN.

Det er alfa og omega, at du som konferencegæst oplever spændende, aktuelle faglige oplægsholdere. Vi sætter en stor ære i, at skolens konferencer forløber succesfuldt lige fra den første kontakt med oplægsholderne til det sidste farvel til gæsterne, når konferencen er slut. Vi glæder os til at se dig til vores kommende konferencer og temadage. 

Ledige

Vi har altid spændende og helt aktuelle uddannelsestilbud for ledige

Vi udbyder åbne datofastsatte uddannelsesforløb og udbyder flere 6 ugers uddannelsespakker for ansatte med sigte på det social- og sundhedsfaglige område.

I 2016 forventer vi således at afvikle 5 spændende og relevante uddannelsespakker fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Positivliste. I uddannelserne arbejder vi praksisnært og udfordrer og udvikler i høj grad både de personlige og faglige kompetencer hos deltagerne.

Find din uddannelse her
Kunne du tænke dig at arbejde med mennesker?
Så har vi den rette uddannelse for dig...
Efter- og Videreuddannelse
Fyns bedste og bedst beliggende uddannelsescenter indenfor det pædagogiske og sundhedsfaglige område

Grundforløbet er den indledende del af din uddannelse

Derfor skal du først gennemføre et grundforløb, eller have anden meritgivende adgang, hvis du skal uddanne dig som pædagogisk assistent eller inden for social- og sundhedsområdet. Glæd dig til et grundforløb, som både indeholder selvstændigt arbejde, gruppearbejde og kreative projekter.

Social- og sundhedshjælper

Som social- og sundhedshjælper skal du have hjerte og mod til at give bistand, pleje og omsorg til mennesker, der har brug for hjælp i deres eget hjem eller på plejehjem. Du vil typisk blive ansat i kommunernes hjemmepleje eller på plejehjem.

Læs mere

Varighed:

Lær med hovedet og hænderne i en vekseluddannelse med normalt 17 ugers skoleundervisning og 43 ugers praktikuddannelse.

Uddannelsen varer normalt 1 år 2 måneder, og så får du løn under hele forløbet.

17 ugers skoleundervisning
43 ugers praktik

Social- og sundhedsassistent

Du bliver uddannet til selvstændigt at vurdere og udføre sundheds- og sygeplejeopgaver inden for omsorg, aktivitet og rehabilitering på et hospital, i ældreplejen eller inden for psykiatrien.

Derudover åbner det en masse døre for videreuddannelse – eksempelvis sygeplejerske, ergoterapeut og pædagog.

Læs mere

Varighed:

Lær med hoved og hænderne i en vekseluddannelse med normalt 48 ugers skoleundervisning og 98 ugers praktikuddannelse.

Uddannelsen varer normalt 2 år og 9,5 måneder, og du får løn under hele forløbet. 

48 ugers skoleundervisning
98 ugers praktik

We are licenced to play !

Uddannelsen som pædagogisk assistent er for dig som gerne vil arbejde med børn og unge samt voksne borgere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.  Det er et arbejde, som stiller krav til dine personlige egenskaber, da du bl.a. skal yde omsorg og sætte aktiviteter i gang med leg og udvikling.

Bliv pædagogisk assistent og få efterfølgende arbejde i f.eks. dag- og døgninstitutioner, som dagplejer eller klubmedarbejder m.v.

Læs mere

Varighed:

Den almindelige pædagogiske assistentuddannelse er en vekseluddannelse med både skole- og praktikforløb.

Uddannelsen varer i alt 2 år og 1½ måned

47 ugers skoleundervisning
63 ugers praktik

Ansøgningsfrister og skolestart i løbet af året.

Uddannelse
Grundforløb 1 Ansøgningsfrist
Grundforløb 1 Skolestart
Grundforløb 2 Ansøgningsfrist
Grundforløb 2 Skolestart
Ansøgning om elevplads på hovedforløb
Hovedforløb Skolestart
Social og sundhedshjælper
Ingen ansøgningsfrist behandles løbende
Januar primo
August medio
Ingen ansøgningsfrist
Behandles løbende
Januar primo
August medio

(Eller senere ved afkortning)
Ansøg direkte hos kommunerne.
Se de respektive hjemmesider.
Februar
September
Social og sundhedsassistent
Ingen ansøgningsfrist behandles løbende
Januar primo
August medio
Ingen ansøgningsfrist
Behandles løbende
Januar primo
Juni primo
August medio

(Eller senere ved afkortning)
Ansøg direkte hos kommune/region.
Se de respektive hjemmesider.
marts
august
november
Pædagogisk assistent
Ingen ansøgningsfrist behandles løbende
Januar primo
August medio
15. november
1. juni
Januar primo
August medio

(Afslutter tidligere ved afkortning)
Ansøg direkte hos kommune/region .
Se de respektive hjemmesider.
Marts
September

Der kan forekomme individuelle start og sluttidspunkter, hvis dette er aftalt.